Jak dojść do właściwej ceny rynkowej ?

Pamiętajmy, że optymalną cenę rynkową tworzy suma kupców relacji ze sprzedającym. Starożytna maksyma jest prosta i nieruchomość jest warta tyle, ile kupiec za nią zapłaci. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić ceny najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej proponujemy system aukcyjny z zastosowaniem kompleksowej kampanii reklamowej Polskiej Giełdy Nieruchomości. Rynkowa metoda szacowania nieruchomości polega na maksymalnym wypromowaniu oferty w oparciu o intensywną prezentację i reklamę. System jest bardzo prosty. Ogłaszamy sprzedaż w systemie aukcyjnym z zastrzeżeniem ceny minimalnej i ustalamy cenę ofertową na minimalnym ale też bardzo atrakcyjnym i okazyjnym poziomie. System nastawiony jest na zdobycie przynajmniej 2 kontrahentów.

Jak to działa?

Niska cena przyciąga więcej kupców, ale to nie znaczy, że musimy sprzedać nieruchomość pierwszemu oferentowi. Zwiększamy intensywność działań marketingowych i po pojawieniu się następnych kandydatów do kupna ogłaszamy aukcję internetową lub pisemną czy ustną i na licytacji dochodzimy do właściwej, optymalnej cen rynkowej. Doradcy PGN i brokerzy MLS pomogą zorganizować aukcję, przetarg lub licytację.

Szczególną ostrożność należy zachować przy sprzedaży gruntów rolnych i działek budowlanych. Aby ustalić cenę ofertową nieruchomości należy zbadać zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli gmina planu nie posiada trzeba przeanalizować możliwości zabudowy sąsiedzkiej w celu oszacowania wartości rynkowej nieruchomości.

Przy sprzedaży wszystkich nieruchomości należy najpierw skompletować wszystkie dokumenty i zbadać zgodność zapisów z danymi osobowymi właściciela. Szczególną uwagę należy zwrócić przy analizie treści wpisów w dziale III (ograniczenia, służebności, ostrzeżenia itp.) oraz w dziale IV (hipoteki, kredyty, obciążenia) w księgach wieczystych nieruchomości w sądzie rejonowym.

Pamiętać należy, że rynek nieruchomości został w warunkach recesji gospodarczej znacznie spowolniony a sprzedaż gruntów, obiektów i mieszkań trwa od  6 miesięcy do 3 lat, a nie raz znacznie dłużej. Inwestując w nieruchomości zważyć należy, że ten segment rynku może być rozpatrywany tylko w zakresie długoterminowych lokat kapitałowych. Ze względu na system opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich i renty planistycznej minimalny okres opłacalności inwestycji to ponad 5 lat kalendarzowych lub podatkowych.

Zapraszamy do współpracy.

Jerzy Krajan Szymański