Nieruchomości Kłodzko, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój 

Serwis prasowy.
Dziennik nr 56/25.02.2020

LICZNIK ODWIEDZIN: 2 647 798

Intensywne Systemy Sprzedaży Nieruchomości

www.pgn.net.pl

KGN

MLS

Obejrzyj także

 

 

 

 

Informacje o systemie aukcyjnym

 
 
Systemy aukcyjne są masowo stosowane w obrocie nieruchomościami na całym świecie. Najlepiej funkcjonują one w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii i RPA. Aukcja jest zorganizowaną formą sprzedaży nieruchomości prowadzoną na żywo. Zazwyczaj aukcje przeprowadza się wtedy, gdy istnieje przynajmniej dwóch potencjalnych kupców na jedną nieruchomość. W niektórych przypadkach można aukcje organizować dwuetapowo:
 
1.etap - ogłoszenie oferty na warunkach przetargu ofertowego,
2.etap - po zorganizowaniu co najmniej dwóch oferentów wyznaczenie terminu aukcji i przeprowadzenie licytacji.
 

Taki system stosują biura współpracujące w ramach Polskiej Giełdy Nieruchomości i Krajowej Giełdy Nieruchomości. W polskim prawie cywilnym aukcja stanowi odrębną od przetargu formę zawarcia umowy. W przeciwieństwie do przetargu ofertowego, aukcja ma charakter bezpośredni i ustny (na żywo) w procesie składania ofert. Kodeks cywilny reguluje zagadnienia aukcji w art.70. 

1)    Licytacja absolutna-  nieruchomość jest sprzedawana bez względu na cenę osiągniętą w czasie licytacji. W tym systemie nie wyznacza się ceny minimalnej. Stanowi to dla publiczności przetargowej mocny sygnał, że sprzedający jest zdecydowany sprzedać nieruchomość za każdą cenę w dniu licytacji. Ten system zachęca zdecydowanie największą liczbę oferentów. Im więcej oferentów uczestniczących w aukcji, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia obiektywnej wartości rynkowej.

 
2)    Licytacja z zastrzeżeniem- sprzedaż jest uzależniona od zaakceptowania przez sprzedającego najwyższej ceny uzyskanej na aukcji lub w określonym czasie po aukcji. W tym systemie sprzedający zabezpiecza swój interes własny i może nie wyrazić zgody na sprzedaż, jeżeli oferowana cena maksymalna jest zbyt niska w stosunku do jego oczekiwań.
 
3)    Licytacja z minimalną ceną- w tym systemie sprzedający określa minimalny pułap cenowy i jeżeli zostanie on w czasie aukcji przekroczony przez oferentów, zobowiązuje się do sprzedaży w najwyższej, uzyskanej w czasie aukcji cenie. Taki system jest bardzo skuteczny pod warunkiem, że minimalna cena jest na tyle niska i atrakcyjna, że zachęci dużą ilość kupujących. O sukcesie sprzedaży decyduje liczba uczestników licytacji. Im więcej oferentów, tym lepsza cena i możliwość uzyskania obiektywnej ceny rynkowej nieruchomości.
 
4)    Licytacja w dół (aukcja holenderska)- w tym systemie osoba prowadząca licytację proponuje stopniowo coraz niższą cenę za towar, a nabywcą staje się ten, kto pierwszy zaakceptuje proponowaną cenę.
 
W obrocie prywatnym charakterystyczną cechą aukcji jest czasowe powierzenie pośrednikowi (radca handlowy, broker MLS lub doradca rynku nieruchomości) sprzedaży na prawach wyłącznych (art. 761 k.c.). Systemy aukcyjne są przeznaczone dla zdecydowanych sprzedających i zdecydowanych kupujących.
 
                                                                 
 
Zapraszamy do współpracy
                                                                  Krajowa Giełda Nieruchomości

 

ISSN Intensywne Systemy Sprzedaży Nieruchomości • System Exclusive PGN Polska Giełda Nieruchomości organizacja Radców Handlowych na rynku nieruchomości • System wielokrotnego oferowania MLS MULTIPLE LISTING SYSTEM • Krajowa Giełda Nieruchomości KGN System wymiany ofert • Organizacja biur współpracujących • Real estate commercial • Nieruchomości Komercyjne • Real estate tourism • Nieruchomości turystyczne • Aukcje • Przetargi • Działki • Domy • Mieszkania • Hotele • Biurowce • Kamienice • Grunty rolne i leśne • Grunty inwestycyjne • Lokale • Obiekty Handlowo - usługowe